Month: February 2024

บนท้องถนนที่มีรถอยู่คราคร่ำ เราไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าผู้ขับขี่จะมีวินัยทางการจราจรมากน้อยเพียงใด เพราะถึงแม้เราไม่ประมาทและมีสติ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราได้ เพราะฉะนั้นการทำประกันรถยนต์ เปรียบเสมือนที่ช่วยรั บประกันความเสี่ยงบนท้องถนน ยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ประกันจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบัยบริษัทประกันภัยหลายแห่งได้เปิดให้บริการซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ทางออนไลน์ ซึ่งหลายคนอาจยังลังเลไม่แน่ใจ เพราะไม่เคยซื้อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ทางออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจ เราจะพาไปดูข้อดีของการซื้อประกันผ่านทางออนไลน์กัน ประกันรถยนต์ชั้น…